MYSMIS/CII: 161104 Dezvoltarea firmei prin achizitie de echipamente tehnologice: Achiziție linie de călcat profesională
Marghita

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (actualizare GDPR)

GDPR

SC ALAMADOR SRL, avand sediul social în Marghita, str. Eroilor Nr. 9, 415300, județul Bihor, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J05/1395/2003, având CUI RO15855180, denumită în continuare Operatorul, Compania sau Alamador.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către SC ALAMADOR SRL. numai în măsura permisa prin Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD sau GDPR) și legislația română conexă.

Prezenta Politică are rolul de a vă informa asupra modului în care prelucrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm de la Dumneavoastră sau pe care Dumneavoastră ni le comunicați prin intermediul site-ului web www.alamador.ro

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, iar acestea nu se regăsesc în prezenta Politică, ne puteți scrie la adresa de e-mail ciprian.boros@alamador.ro sau puteți apela numărul de telefon +40 746 241 899 (apelabil din orice rețea, din țară și din străinatate – tarif normal).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică.
Vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Ce date procesăm

Gradul de prelucrare a datelor personale depinde de diverși factori, cum ar fi serviciile pe care le utilizați, serviciile pe care le furnizăm și le folosiți, natura și amploarea relației de afaceri cu dumneavoastră etc.
Datele personale se referă la date care permit să se tragă concluzii despre persoana dumneavoastră. Aceasta include, mai presus de toate, datele personale (numele, adresa, data nașterii, datele de contact etc.) sau acreditările, cum ar fi documentele de identificare.
De asemenea, datele cu caracter personal pot fi colectate automat vizitând site-ul nostru. Detalii cu privire la aceasta puteți găsi la https://alamador.ro/cookiepolicy/.
De asemenea, procesăm datele pe care ni le furnizați dacă folosiți:

formularul de contact online
în situația în care aplicați pentru un post - depunere CV. online sau personal

În plus, este posibil să primim date din surse publice (cum ar fi registrul comerțului, carte funciară) sau terțe părți, cum ar fi prin intermediul partenerilor de afaceri, afiliaților noștri, în cadrul negocierilor contractuale sau al executării contractelor.

Cum vă protejăm datele

Pentru protecția datelor dumneavoastră, am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, manipulării sau chiar a accesului neautorizat. Aceste măsuri sunt întotdeauna adaptate la cele mai recente standarde tehnologice.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate doar în urmatoarele scopuri

Noi prelucrăm datele personale numai după cum este necesar și exclusiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în special cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și cu legile naționale privind protecția datelor. Datele personale vor fi prelucrate de noi numai pentru a efectua măsuri precontractuale, pentru a îndeplini contractul și alte interese sau obligații ale afacerii și numai în măsura în care există un temei juridic pentru prelucrare, în special pentru:

îndeplinirea obligațiilor contractuale
îndeplinirea obligațiilor legale
protejarea intereselor legitime

Dacă nu există niciun temei juridic, datele vor fi prelucrate numai în cadrul consimțământului dumneavoastră. Cu efect în viitor, aveți dreptul în orice moment să vă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor. O revocare este posibilă în orice moment prin intermediul unui e-mail informal.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada nedeterminată. Puteți oricând să ne solicitați ștergerea anumitor informații, și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Ce drepturi aveți

Vom accepta orice solicitare și o vom trata corespunzător, având în vedere ca răspunsul și soluția oferită să nu afecteze drepturile unor terțe parți, atunci când aceasta posibilitate există.

În cazuri excepționale, când solicitarea ta este nefondată, repetitivă sau excesivă, ne rezervăm dreptul să respingem cererea de furnizare a informațiilor, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul RGPD.
Ne poți solicita:

să confirmăm daca iți prelucrăm datele cu caracter personal
să iți punem la dispoziție o copie a acestor date
să iți oferim informații despre datele tale personale, cum ar fi de exemplu datele deținute, scopurile în care le utilizăm, dacă le divulgăm unor terți și cui anume, dacă le transferăm în afara granițelor și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai cu privire la ele, cum poți face o plângere și cui o poți adresa, de unde am obținut datele tale

Pentru rectificarea datelor, ștergerea datelor stocate, restrictionarea prelucrarii, portabilitatea datelor, opoziția la prelucrare, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, la ciprian.boros@alamador.ro.

Vă rugăm să verificați periodic această pagină pentru eventualele schimbări.

Dovada consimțământului EU-Proof.docx

*Această politică privind cookie-urile a fost sincronizată cu cookiedatabase.org în Septembrie 14, 2023.

Sari la conținut